Creative Stuff

Program De Audiente

ROMÂNIA

JUDEŢUL VÂLCEA

COMUNA BERISLĂVEŞTI

PRIMAR,    

 

PROGRAMUL   DE   AUDIENŢE

 

 

Dl.Viceprimar- POPESCU NICOLAE              miercuri-8,00

D.na Secretar - CERNEA MARIA                      vineri-8,00         

 

     Audienţa se   acordă  la cererea persoanei interesate, realizată în scris  sau telefonic , la telefon: 0250/753061, sau 0250/753077.

      Acte necesare  pentru inscriere:

-buletin  de identitate/carte de identitate,

-acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei,

-acte doveditoare  cu privire la demersurile făcute anterior.

 

       Audienţele încep de la orele specificate mai sus şi  durează până la ultimul cetăţean înscris , durata  acestora depinzând  de numărul persoanlor înscrise.