Creative Stuff

Buget Bilant

 

     Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapa a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor bugetului public.
     Finalizarea proiectului de buget se materializeaza intr-o serie de documente si anume: expunerea de motive si proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetara, precum si informatii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informatii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei si dezbaterilor in vederea aprobarii proiectului de lege privind bugetul local.

- BUGET LOCAL LA 28.09.2011

SITUATII FINANCIARE 2011

- BILANT LA 30.06.2011

- CONT EXECUTIE CHELTUIELI LA 30.06.2011

- CONT EXECUTIE VENITURI LA 30.06.2011

- PLATI RESTANTE LA 30.06.2011

- REZULTAT PATRIMONIAL LA 30.06.2011

- SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR 30.06.2011    

CONT EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2017

PLATI RESTANTE LA 31.12.2017