Creative Stuff

Anunturi

Anunt concurs

Primăria Comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea organi zeaza concurs pentru ocuparea functiilor:

 -         funcţiei publice de execuţie vacante,de inspector, clasa I, grad profesional principal , în cadrul Compartimentului contabilitate.

-   funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul asistenţă socială.

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

·                        Data până la care se depun dosarele de înscriere:

pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţievacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, compartimentul contabilitate  şi inspector , clasa I, grad profesional debutant-compartiment asistenţă socială în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a;

·                        Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Berislăveşti, sat Stoeneşti, str. Principală, nr. 84,Comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea.

 

·                        Data / ora / locul de organizare:

 - proba scrisă – 22.01.2018, ora 1000, Primăria Comunei  Berislăveşti,sala de şedinţe.

 

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă,de inspector, clasa I, grad profesional principal,compartimentul contabilitate:

·                        Condiţii generale:

             Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

·                        Condiţii specifice:

-studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în ştiinţe economice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani.

 

 

Condiţii de participare la concurspentru funcţia publică de execuţie vacantă,de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul asistenţă:

Condiţii generale:

             Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul asistentei sociale.
- Vechimea în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice, – 0 ani;-

Bibliografie propusă:pentru funcţia publică de execuţie vacantă,de inspector, clasa I, grad profesional principal, compartimentul contabilitate:

1.-Constituţia României,republicată,

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.-Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

5Legea nr.  82 /24.12.1991 a contabilităţii – republicată,

6. Ordinul nr. 1792/24.12.2002  pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor istitutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare locale, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, publicat in M.O. nr. 1186/2005;cu modificările şi completările ulterioare,

      8. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Bibliografie propusă:pentru funcţia publică de execuţie vacantă,de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul asistenţă socială,

1.-Constituţia României,republicată,

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.-Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

       5.-Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,

       6.-Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea  familiei, republicată ,cu modificările şi completările ulterioar    

 

       7.-Legea nr. 448/2006, privind  protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată ,cu mdificările şi completările ulterioare